Queixes, incidències i/o suggeriments

El tràmit

Comunicació per part de la ciutadania d'una incidència o reclamació sobre un servei prestat pel Consorci, una actuació o una decisió.

Qui el pot presentar: Qualsevol persona major d'edat, entitat i/o empresa.

Preu: Gratuït.

Com es realitza?

Per internet:

A través del tràmit electrònic habilitat en aquest web.

Accedir al tràmit

Presencialment:

Cal presentar-se al registre del Consorci de la Colònia Güell dins l'horari establert, amb la instància i la documentació que es vol annexar, si s'escau.